Flere selskaper ansetter bærekraftcontrollere

4. januar 2024

Et av formålene med EUs nye krav til bærekraftsrapportering (CSRD/ESRS) er å likestille bærekraftsrapportering med finansiell rapportering. Informasjonen skal være pålitelig, den skal være transparent og det blir krav til attestasjon.

«Bærekraftsrapportering er en forutsetning for god og sunn drift. Dette medfører endringer i behov og ansvar fra den tradisjonelle controller-rollen» sier Anette Brøto Nereng, partner og seniorrådgiver i Sustainability AS.

Det skilles mellom business controllere som har forretningsfokus i deler av organisasjonen, og finansielle controllere som ser på selskapets finansielle status som helhet og sikrer gode prosesser og et riktig regnskap.

Business controllere får utvidet ansvar i den operasjonelle driften

En business controller har tradisjonelt utarbeidet løpende økonomiske analyser og sikret et godt beslutningsgrunnlag. Man støtter forretningsenheten med innsikt for å ta informerte beslutninger for å nå selskapets mål. Man utarbeider også ulike business case som grunnlag for investeringsbeslutninger.

«En business controller får nå utvidet ansvar», sier Anette som selv hadde denne rollen i Yara International ASA.

«Business controllere blir nøkkelressurser i å integrere bærekraft i selskapet. Ledere i linjen måles og får bonus basert på finansielle KPIer og bærekrafts-KPIer. Da er det også naturlig at denne rollen støtter lederne på disse parameterne», utdyper Anette.

En tradisjonell business controller gir kommersielle analyser og prognoser av markedet. «Forståelse av kundenes forventninger også gjennom bærekraft blir en viktig del av analysearbeidet» forklarer Anette og legger til: «ESG-kriterier er en del av investeringsbeslutningene.»

Nye krav – flere data

Det ansettes nå også stadig flere bærekraftcontrollere på konsernnivå. Dette er en viktig rolle som bidrar til å unngå grønnvasking, sikre gode rapporteringsprosesser og intern kontroll av bærekraftsinformasjon.

«Nye rapporteringskrav på bærekraft sørger for at det blir like mye data å rapportere på som i finansiell rapportering, og i tillegg til attestasjonskrav av bærekraftsdata, blir behovet for bærekraftscontollere stort.»

På konsernnivå ser vi stadig vekk at selskapene nå oppretter stillinger som bærekraftscontrollere i tillegg til finansielle controllere. «Dette skyldes at kompetansebehovet for å utarbeide konsernregnskapet etter IFRS er vidt forskjellig fra kompetansebehovet når det gjelder ESRS-rapportering» forklarer Anette.

«Vi ser flere stillingsannonser nå der man søker etter bærekraftcontrollere, og det er veldig gledelig å se. Det reflekterer at selskaper tar på alvor viktigheten av høy kvalitet på bærekraftsdata».

Vil du holde deg oppdatert?
Følg oss gjerne på LinkedIn eller Instagram!

Vår ekspertise på feltet

Anette Brøto Nereng

Partner og seniorrådgiver


+47 980 08 930 

an@sustainability.no

LinkedIn

Philip Glede Fekete

Rådgiver


+47 483 04 481 

pf@sustainability.no

LinkedIn