Webinar: Hva er bærekraftsrapportering og hva må jeg vite?

  • Dato: 16. april, 2024 kl. 10.00 – 12.00

  • Pris: kr 1.800/2.300 for NHO-medlemmer/ikke-medlemmer + mva

  • Påmeldingsfrist: 15. april, 2024

* Klikk på påmeldingsknappen under for å komme til NHOs påmeldingsside.

Meld deg på kurset her

EU har vedtatt nye regler som kan påvirke hvordan bedriften din må behandle data om bærekraft. Bli med på NHOs webinar ledet av Anette Brøto Nereng i Sustainability AS.

Bærekraftsrapportering innebærer å samle inn data om miljøpåvirkning, sosiale forhold og styring for bedriften.

EU vedtok i 2022 nye regler, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som kan påvirke hvordan virksomheten din må behandle data om bærekraft.

Endres rammeverket slik at Små og mellomstore bedrifter (SMB) må endre sin praksis?

Større åpenhet og mer informasjon om bærekraft har blitt en del av politikken for å nå bærekraftsmål. Bakgrunn for kravet om mer bærekraftsinformasjon fra bedrifter er:

  • - Formelle krav, gjennom mer regelverksutvikling, spesielt gjennom nye regler fra EU

  • - Større forventninger fra kunder i leverandørkjeden, eiere, låneutstedere og sluttkunder til hva bedrifter skal fremlegge av informasjon

Dette gjør at også små- og mellomstore bedrifter i større grad kan påvirkes av krav og forventninger om bærekraftsinformasjon.

I direkte myndighetspålagte krav om bærekraftsrapportering kan Små og mellomstore bedrifter påvirkes enten direkte, gjennom nye krav i regelverket, eller indirekte, ved at kunder i leverandørkjeden pålegges å framstille informasjon om bærekraft i sine innkjøp.

For å få en bedre oversikt over mulige konsekvenser av CSRD blir det avholdt et webinar om hvordan bedriftene best kan forberede seg på en fremtid med økte krav til bærekraftsrapportering.

Vår ekspertise på feltet

Anette Brøto Nereng

Partner og seniorrådgiver


+47 980 08 930 

an@sustainability.no

LinkedIn

Andre kurs og arrangementer

Hold deg faglig oppdatert og møt nye mennesker på våre kurs, nettverksamlinger og foredrag.

Frokostseminar: Grønnvasking

11. juni 2024

Dokumenterer du godt, kan du si hva du vil.

Kurs: CSRD i praksis

26. august 2024

Er Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) nytt for deg og din virksomhet?