Lukk

Tjenester

Team

Innsikt

Podcast

Kurs

KONTAKT OSS
Tjenester
Team
Innsikt
Podcast
Kurs
KONTAKT OSS
Meny

Bli kjent med vår nye kollega Elise

Nytt år betyr også nye kolleger! I begynnelsen av januar fikk vi Elise Josefine Hein Bæra om bordsom vår nye trainee . Bli bedre kjent med henne under:

Hvorfor har du valgt å jobbe i Sustainability AS?

Jeg har landet drømmejobben! Jeg har en mastergrad i statsvitenskap, med spesialisering i internasjonale relasjoner og konflikthåndtering fra Københavns Universitet. Jeg synes
skjæringspunktet mellom juss og politikk er veldig spennende, og har et sterkt engasjement for klima, menneskerettigheter og likestilling. Dette ble derfor et naturlig fokusområde på studiene,
der jeg har fulgt internasjonale forhandlinger og retningslinjer på områdene i flere år. Å få muligheten til å hjelpe virksomheter på disse områdene, og ikke minst lære mye, er noe av det
mest meningsfulle jeg kan gjøre. Det er også et stort pluss at jeg blir en del av et fantastisk miljø, både sosialt og faglig, med inspirerende og utrolig flinke kolleger.  
 
Hva blir det viktigste innen bærekraft – og hvordan vil det påvirke virksomheter i 2023?

Her skjer det mye spennende. Virksomheter må i økende grad forholde seg til bærekraft, både direkte og indirekte. Dette er et kjempespennende felt under utvikling, noe som trolig vil fortsette i 2023 med EUs intensivering av taksonomien. Samtidig må virksomheter navigere i en svært ustabil og uforutsigbar politisk situasjon i form av blant annet økte geopolitiske spenninger, økte kostnader og strengere investeringskrav som presser marginene, og som paradoksalt nok gjør det enda viktigere å bidra til omstillingen! Det kan bli dyrt for virksomheter å lukke øynene til ringvirkningene av de nye regelverkene. Jeg tenker at man kan se på omstilling og bærekraft på to måter: Man kan se på bærekraft som boks-tikking, eller som en mulighet for utvikling og lønnsomhet. Man ser en økt bevissthet blant forbrukere, som igjen gir insentiver for investorer og finansiering.
 
Hva brenner du for?
 
Jeg brenner for bærekraft, og er en skikkelig nerd på internasjonal klimapolitikk, menneskerettigheter og likestilling – som er temaer også nært flettet sammen! Det er helt avgjørende for individer, bedrifter og stater at vi klarer en ansvarlig omstilling – som samtidig gir avkastning og bringer oss fremover. Jeg har arbeidet med klimarisiko, inkludert sammenhengen
mellom klimaforandringer, konflikt og menneskerettighetsbrudd. Det har gjort at jeg har fått et spesielt hjerte for hvordan millioner av mennesker som fordrives på bakgrunn av klimaendringene ikke har beskyttelse under internasjonal lov. Dette skrev jeg også masteroppgaven min om.

Innsikt
Se alle
VÅRE KONTORER
Sustainability AS
Haakon VII's Gate 10
0161 Oslo
SOSIALE MEDIER
LinkedIn
Sustainability icon green