Lukk

Tjenester

Team

Innsikt

Podcast

KONTAKT OSS
Tjenester
Team
Innsikt
Podcast
KONTAKT OSS
Meny
Nyheter

Historisk naturavtale i boks!

Mandag 19. desember landet verden en historisk ny naturavtale frem til 2030 med en rekke mål og forpliktelser. Møtet og forhandlingene har vært utsatt i fire år, mye grunnet pandemien. Norge har vært svært aktive i forhandlingene og avtalen blir møtt med stor jubel.

Her er noen av målene som er satt:

  • 30 prosent av natur og hav skal vernes innen 2030, i tillegg skal 30 prosent av ødelagt eller skadet terrestriske, indre farvann og kyst- og marine økosystemer restaureres
  • Halvere det globale matsvinnet, og få en betydelig reduksjon i overforbruk og avfallsproduksjon.
  • Forvaltningen av natur skal skje i tråd med urfolks rettigheter.
  • Fase ut eller reformere subsidier som skader biologisk mangfold, og samtidig øke positive insentiver for bevaring og bærekraftig forbruk.
  • Mobilisere minst 200 milliarder dollar per år i finansiering til nasjonale og internasjonale tiltak for biologisk mangfold- både offentlige og private midler
  • Øke den økonomiske bistanden til fattige land med nesten 200 milliarder norske kroner årlig innen 2025. Videre foreslo teksten at dette skal økes videre til nesten 300 milliarder innen 2030.
  • Avtalen inneholder krav om at store transnasjonale selskaper overvåker, vurderer og være åpne om risikoer og påvirkninger deres virksomhet kan ha det biologiske mangfoldet.
  • Det skal være fri tilgang til naturens genbank for alle. Det skal sikres ved at det legges en «avgift» på produkter som utvikles basert på data fra denne genbanken. Inntektene fra denne avgiften går til et fond som skal brukes for å bevare og restaurere natur i fattige land.

På den mindre positive siden mangler avtalen det klare målet for naturpositivitet som Norge har jobbet for. Gjennomføringsmekanismen er heller ikke så sterk som det Norge foreslo.

Hva skjer videre?
Regjeringen vil vurdere hvordan naturavtalen følges opp i Norge, og legge dette frem for Stortinget i form av en stortingsmelding. Barth Eide viser til at det allerede er satt i gang en del arbeid i Norge; vi skal få et naturregnskap og kalkulere naturrisiko (se utvalg på naturrisiko). En del av vurderingen som vil gjøres er hvordan vern og bevaring kan styrkes. Det vil også presenteres en ny havmiljølov. I Hurdalsplattformen er det spesifikt nevnt at all politikk skal ta klima -og naturhensyn.

Globalt: Før neste COP i 2024, skal alle land ha oppdaterte «National Biodiversity” strategier, handlingsplaner, og «National Biodiversity Finance» strategier.

Norge: For næringslivet kan det ventes at det kommer flere krav og reguleringer, som vil bety innstramming og kreve tiltak i tråd med naturavtalen.

Innsikt
Se alle
VÅRE KONTORER
Sustainability AS
Haakon VII's Gate 10
0161 Oslo
SOSIALE MEDIER
LinkedIn
Sustainability icon green