Lukk

Tjenester

Team

Innsikt

Podcast

KONTAKT OSS
Tjenester
Team
Innsikt
Podcast
KONTAKT OSS
Meny
Artikkel

Hvordan lykkes med du med bærekraftsarbeidet i 2023?

Å starte arbeidet med klimarisikorapportering kan være utfordrende. Her er noen tips til hvordan du skal komme i gang, og en oversikt over det såkalte TCFD-rammeverket, som er et rammeverk for klimarisikorapportering.

Risiko fra klima og værrelaterte hendelser, f.eks. hetebølge, tørke, flom, storm
mv. Slike hendelser kan potensielt føre til store finansielle tap og redusere verdien
av eiendeler og kredittverdigheten til kunder.

Risiko som følger av overgangen til et lavkarbonsamfunn. Endringer i politikk,
teknologi og samfunnssentiment kan føre til endringer i verdien av mange eiendeler.
Et eksempel er økt karbonprising eller en markert nedgang i etterspørselen etter
varer og tjenester med en klar negativ klimapåvirkning. Samtidig innebærer
omstillingen til en lavutslipps-økonomi også muligheter.

Innsikt
Se alle
VÅRE KONTORER
Sustainability AS
Haakon VII's Gate 10
0161 Oslo
SOSIALE MEDIER
LinkedIn
Sustainability icon green