Tjenester
Team
Innsikt
Podcast
Kurs
KONTAKT OSS
Meny
Lukk

Tjenester

Team

Innsikt

Podcast

Kurs

KONTAKT OSS

Mette Fossum

Daglig leder og Partner
+47 950 60 052
LinkedIn

Mette er en av Norges fremste forretningsrådgiverne på bærekraft. Hun har over 15 års ledererfaring innen journalistikk, kommunikasjon, offentlig forvaltning, næringsliv, myndighetskontakt og bærekraftsarbeid (ESG). ​Før Mette og Ingrid Aasaaren startet Sustainability AS, har hun blant annet jobbet som Chief ESG Officer i REITAN Handel. Der utarbeidet hun bærekraftsstrategier og rapporteringsstruktur på tvers av REITANs fire selskaper I syv land. Mette har også verdifull erfaring fra stillingen som kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet i fem år, og som kommunikasjonsdirektør i Norges Bank. I 2013 startet hun i REMA 1000 som direktør for kommunikasjon, samfunnskontakt og samfunnsansvar. ​I tillegg til sterke kommunikasjonsevner er Mettes hovedekspertise lønnsom og bærekraftig forretningsdrift, vesentlighetsanalyse, endringsledelse og bærekraftsrapportering. ​Mette er utdannet journalist og cand.mag. I tillegg har hun lederutdanning fra Harvard Business School.

Ingrid Aasaaren

Partner og seniorrådgiver
+47 482 05 210
LinkedIn

Ingrid er spesialisert seg på å rådgi selskaper om hvordan bærekraftstiltak kan implementeres og rapporteres. Gjennom sitt arbeid i Sustainability har Ingrid opparbeidet omfattende erfaring fra prosesser og prosjekter relatert til stadig endrede rammevilkår i næringslivet.​ Som tidligere ansatt i miljøforvaltningen og Miljøstiftelsen Zero har Ingrid fulgt klimadebatten særdeles tett i over ti år. Ingrid har særlig jobbet med hvordan man kommuniserer ambisjoner og fremgang på bærekraft. ​Ingrids hovedekspertise er lønnsom bærekraft, bærekraftsrapportering, vesentlighetsanalyse, Åpenhetsloven samt klima- og naturrisiko.​ Ingrid har en mastergrad i miljøøkonomi og klimaendringer fra London School of Economics (LSE). Hun har tidligere jobbet i Klima- og miljødepartementet, Miljøstiftelsen ZERO og ved den norske ambassaden i Bangladesh.

Anette Brøto Nereng

PARTNER OG SENIORRÅDGIVER
+47 980 08 930
LinkedIn

Anette er en av Norges fremste rådgivere på EUs standarder for bærekraftsrapportering, ESRS. Tidligere har hun jobbet som bærekraftsdirektør i Yara og var en sentral drivkraft i selskapets omstilling. Hun bidro til at Yara kom inn på listen blant de 100 mest bærekraftige forvaltede selskapene i verden. Anette har også ledet avdelingen for bærekraftsrapportering og attestasjon i KPMG. I Sustainability bistår Anette kunder på tvers av mange bransjer, der bærekraftsrapportering og etterlevelse er hennes kjerneområde. Hun jobber særlig med CSRD/ESRS, dobbel vesentlighet, KPI-setting og datafangst. I tillegg hjelper hun kunder innenfor bærekraftig forretningsutvikling og bærekraftig finans. Med mer enn 12 års erfaring som CFO, controller og bærekraftsdirektør, har hun et stort engasjement for integrert rapportering og styring. Anette utarbeider bærekraftsrapporter grundig og holder foredrag om de overnevnte temaene. Med en dyp forståelse forbærekraftige praksiser, er Anette en verdifull støttespiller for virksomheter som vil fremme lønnsom og bærekraftig drift. Anette har en solid akademisk bakgrunn med master i regnskap og finans fra University of Essex.

Mette Lindbæk

Partner og seniorrådgiver
+47 470 10 660
LinkedIn

Mette er Sustainabilitys ekspert på bærekraftig finans. Hun har mange års erfaring fra ledelse, finans og kommunikasjon. Mette kommer fra stillingen som administrerende direktør i Forening for finansfag (Finansanalytikerforeningen), og har tidligere hatt stillingen som fagdirektør i Finans Norge. I tillegg har hun jobbet med kommunikasjonsledelse som kommunikasjonssjef i Orkla Finans og kommunikasjonsrådgiver innenfor virksomhetskommunikasjon. Mette har en mastergrad i internasjonal politisk økonomi fra London School of Economics, og en internasjonal sertifisering som ESG-analytiker (CESGA). Hennes spisskompetanse er bærekraftig finans samt lønnsom og bærekraftig forretningsdrift.

Kaia Andresen

Seniorrådgiver og assosiert partner
LinkedIn

Kaia er Sustainabilitys ekspert på bærekraftsrapportering og compliance/etterlevelse. Hun har mange års erfaring fra bærekraftsarbeid i kommersiell virksomhet og har ledet arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft i REMA 1000. Her jobbet Kaia med bærekraftstrategi, rapportering, kommunikasjon og myndighetskontakt. Hun har også jobbet mange år med markedsføring, kommunikasjon og forretningsstrategi.​Kaia har spisskompetanse på GRI/CSRD/ESRS og har i tillegg jobbet med Åpenhetsloven, interessentdialog samt bærekraftig matproduksjon og matsystemer. Kaia har ledet store selskaper gjennom omfattende prosesser og brenner for å gjøre bærekraft til en sentral del av virksomheters forretningsstrategi. Kaia har en bachelor i markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI. I tillegg har hun et masterkurs i grønn vekst og konkurransekraft og en sertifisering i GRI- rapportering.

Christopher Sjuve

Seniorrådgiver
+47 995 66 065
LinkedIn

Christopher er en av Norges fremste eksperter på bærekraftige matsystemer. Han er utdannet historiker og har vært journalist i Dagbladet og VG. Han har også solid erfaring som programleder i NRK-TV og TV2. ​Christopher har skrevet flere bøker om mat og har ukentlige innslag på NRK Radio hvor han formidler mat- og mathistorie. Som journalist har han skrevet om en lang rekke emner, men har alltid viet stor oppmerksomhet til mat og bærekraft. Gjennom sitt virke har han tilegnet seg bred oversikt over problemstillinger knyttet til matfeltet. ​Christopher har kompetanse på nasjonal og internasjonal matproduksjon på land og til havs, samt transport, energibruk, sosiale utfordringer og temaer som er knyttet til bærekraftige matsystemer. Han har jobbet mye med Åpenhetsloven, Aktivitets- og redegjørelsesplikten og er nå involvert i mange prosjekter. Christopher har nå hovedfokus på CSRD, klimarisiko, taksonomi og vesentlighetsanalyse.

Svend Aspaas

RÅDGIVER
+47 464 74 893
LinkedIn

Svend er opptatt av bærekraft og kommunikasjon. Han har jobbet ved den norske ambassaden i Tanzania, Innovasjon Norge i Silicon Valley og Nordisk ministerråd i København. ​Tidligere har Svend vært kommunikasjonsansvarlig i DNB og Norconsult. Her jobbet han særlig med bærekraftskommunikasjon, selskapskommunikasjon og var talsperson i mediene.​ I Sustainability bistår Svend kundene med å navigere gjennom bærekraftig omstilling, til attraktiv, lønnsom, grønn posisjon. ​Svend har mastergrad i politisk kommunikasjon og ledelse ved Copenhagen Business School, med en minor i bærekraft. I tillegg har han en bachelor fra medielinja i Volda med et studieopphold ved Stanford University.

Philip Glede Fekete

RÅDGIVER
+47 483 04 481
LinkedIn

Philip er ekspert på ESG-analyse, metodikk og datafangst. Han har opparbeidet seg bred erfaring med bærekraftsrapportering fra EU og fransk næringsliv. Tidligere har Philip arbeidet i Brussel, både i privatnæringsliv som politisk rådgiver med fokus på energisektoren og som kommunikasjonsrådgiver ved FNs Europeiske informasjonskontor. ​Philip har også jobbet som bærekraftsanalytiker og konsulent i Paris, med hovedfokus på ESG-rapportering og benchmarking for investeringsfond. ​Philip har god kjennskap til EUs lovpålagte forpliktelser og førstehåndserfaring med problemstillinger knyttet til globale aksjonærforventinger og interne strategiske hensyn med bærekraftsrapportering og fremstilling av ESG-data. ​Philip har en tverrfaglig mastergrad i internasjonal politisk økonomi og politisk filosofi fra det Amerikanske Universitetet i Paris og Sorbonne - og snakker fransk flytende.

Elise Hein Bæra

Rådgiver
+47 481 29 210
LinkedIn

Elise har spesialisert seg på bærekraftsrapportering, kommunikasjon og compliance. ​Hun har allerede høstet verdifull erfaring fra ulike stillinger og verv både gjennom politikken og privat næringsliv, og har god kjennskap til EUs lovpålagte forpliktelser. ​Elise har jobbet i et internasjonalt advokatfirma i San Fransisco med blant annet politiske analyser og menneskerettigheter. Hun har veiledet store norske virksomheter på bærekraft, politikk og strategi- og kommunikasjonsoppgaver. ​I Sustainability bistår Elise med prosjektledelse, analyser, bærekraftsrapportering, risiko og etterlevelse av lovkrav – blant annet Åpenhetsloven og Aktivitets- og redegjørelsesplikten. Elise har også gjennomført Akademiet for Bærekraftsrapportering (CSRD/ESRS).​ Elise har en mastergrad i statsvitenskap, med en spesialisering innenfor internasjonale relasjoner og konflikthåndtering fra Universitetet i København samt en bachelor fra Universitetet i Tromsø. Elise har også studert ett år ved University of California, Berkeley.

Sandra Grøndahl

Trainee
+47 993 63 191
LinkedIn

Sandra er Sustainabilitys nye trainee. Som en del av mastergraden i retorikk har hun hospitert hos First House og tilegnet seg god innsikt i intern- og ekstern krisekommunikasjon. Hun har også fått verdifull erfaring med prosjektledelse, medieanalyse og innholdsproduksjon.​ Med et engasjement for å gjøre virksomheter mer transparente og ansvarlige samfunnsaktører bistår Sandra virksomheter med undersøkelser, analyser, bærekraftsrapportering og formidling. ​Sandra har en tverrfaglig bachelor i kommunikasjon og fred- og konfliktstudier fra Pace University i New York, USA. Hun studerer retorikk ved Universitet i Oslo med en fordypning i krisekommunikasjon.

Karriere
Vi søker spesialister på ulike rapporteringsstandarder, EUs taksonomi og rådgivere med erfaring fra bærekraftledelse og virksomhetsstyring. Bli med oss på reisen.
Send en søknad
VÅRE KONTORER
Sustainability AS
Øvre Vollgate 13
0158 Oslo
SOSIALE MEDIER
LinkedIn
Sustainability icon green