Bærekraftig matproduksjon

1. november 2023

Mange bedrifter står overfor en unik mulighet til å endre måten man ser på matproduksjon og dens rolle i samfunnet. Det er på tide å utvide perspektivet.

Mette Fossum, Christoper Sjuve og Kaia Andresen på gården til Sjuve.

I dag står landbruket for omtrent ni prosent av Norges klimagassutslipp og bidrar til forurensing av våre elver og fjorder. Vi i Sustainability gir deg muligheten til å snu dette på hodet, samtidig som vi legger vekt på sosial bærekraft og sirkulær økonomi.

9%

av Norges klimagassutslipp kommer fra landbruket og bidrar til forurensing av våre elver og fjorder.

Sosial bærekraft i verdikjeden

Som matprodusent i dag er det ingen grunn til å være en passiv aktør i kampen mot klimaendringene. Snarere kan matproduksjon være nøkkelen til å være en del av løsningen for noen av de største utfordringene i vår tid. Ved å implementere bærekraftige praksiser i hele verdikjeden, kan vi ikke bare redusere miljøavtrykket, men også forbedre forholdene for arbeidere i landbrukssektorens verdikjede og støtte lokale produsenter.

Vi oppfordrer bedrifter til å ta ansvar for sosial rettferdighet, etisk dyrevelferd, og samtidig skape lønnsomme, bærekraftige arbeidsplasser.

Sirkulær økonomi og bærekraftig ressursbruk

Vi tror på å omstille matproduksjonen fra en lineær til en sirkulær økonomi. Dette innebærer å minimere avfall, optimalisere ressursbruk og finne verdier i produkter og materialer som tidligere ble betraktet som avfall. Gjennom innovasjon og samarbeid kan vi skape nye inntektsstrømmer og samtidig redusere miljøbelastningen. Bærekraftige forretningsmodeller som gjenbruk, resirkulering, og reduksjon av matsvinn er hjørnesteinene i vår tilnærming til sirkulær økonomi.

«Vi tror på å omstille matproduksjonen fra en lineær til en sirkulær økonomi.»

Veiledning mot en bærekraftig fremtid

Norske matprodusenter sitter også på et enormt potensial innen grønn energi. Biomasse kan spille en viktig rolle i overgangen til fornybar energi. Sustainability oppmuntrer selskaper til å sette ambisiøse mål for grønn energiproduksjon og hjelper bedrifter med å realisere disse målene på en kostnadseffektiv måte.

Stadig strammere regelverk

Lovgivningen innen ESG-feltet er i stadig utvikling. En av de viktigste trendene handler om hensynet til natur – i tillegg til klima. Vi hjelper din bedrift med å bli bedre på å hensynta natur og opprettholde artsmangfold og veileder selskap gjennom den anbefalte LEAP-prosessen i TNFD (Task force on Nature related Financial Disclosures). Vi er opptatt av å redusere miljøpåvirkning, bevare naturressurser, klimasmart jordbruk og samtidig skape et inkluderende og rettferdig samfunn.

Sustainability veileder din bedrift og gir deg muligheten til å omstille og ta del i en bærekraftig fremtid som tar vare på både planeten og mennesker. Vi hjelper til med å lage forretningscaser som tar hensyn til samfunnsoppdraget og gir deg nødvendige støtte for å realisere bærekraftsmålene. Vi støtter deg på veien mot bærekraftig matproduksjon som inkluderer anstendige sosiale forhold og sirkulær økonomi.

«Vi er opptatt av å redusere miljøpåvirkning, bevare naturressurser, klimasmart jordbruk og samtidig skape et inkluderende og rettferdig samfunn.»

Kilder

Vil du holde deg oppdatert?
Følg oss gjerne på LinkedIn eller Instagram!

Relevante tjenester

Vår ekspertise på feltet

Christopher Sjuve

Seniorrådgiver


+47 995 66 065 

cs@sustainability.no

LinkedIn

Mette Fossum

Daglig leder og partner


+47 950 60 052 

mf@sustainability.no

LinkedIn

Kaia Andresen

Seniorrådgiver og assosiert partner


 

ka@sustainability.no

LinkedIn