Nyttig og lønnsom bærekraftsrapportering

1. november 2023

Sustainability hjelper både store og små bedrifter med bærekraftsrapporteringen.

Vi opplever at god rapportering gir våre kunder flere konkrete fordeler:

Lettere finansiering

Investorer, långivere og aksjonærer viser økende interesse for bærekraft. Samtidig blir finansbransjen stadig underlagt strengere krav til grønnere porteføljer. For den enkelte bedrift betyr de nye kravene at grundig rapportering kan gi gunstigere finansieringsbetingelser. Dette oppnås særlig gjennom grønne lån og andre finansieringsmetoder.

Lønnsomt

Stadig flere oppdragsgivere stiller strengere bærekraftskrav til sine leverandører. Bedrifter som kan dokumentere sin bærekraftspraksis, har en større sjanse for å vinne anbud. Gjennom riktig rapportering, kan en bedrift bli belønnet med nye kunder og økt lojalitet fra eksisterende.

Bedre omdømme

En bedrift som jobber seriøst med bærekraft kan gjennom bærekraftsrapportering sikre god og troverdig kommunikasjon. Dette kan, i sin tur, styrke relasjonene til interessenter, inkludert ansatte og potensielle kunder.

Bedre kontroll

Til syvende og sist handler bærekraftsrapportering om å utarbeide en rapport som bidrar til noe mer enn å oppfylle krav og forventninger. Den skal sikre at du får et godt overblikk over bedriften din. I tillegg mener vi at bærekraftsrapportering kan føre til konkrete endringer av eksisterende praksis og rutiner. Vårt mål er å gjøre disse endringene lønnsomme.

Vår tilnærming går utover bare rapporteringen. Vi bistår med å integrere bærekraft i din strategi, drift og bedriftskultur, slik at det blir en naturlig del av virksomhetens interne styring. “You can't manage what you don't measure" er vårt mantra, og vi hjelper deg med nettopp dette for å oppnå bærekraftsmålene dine.

Overgangen fra GRI til CSRD/ESRS

Bærekraftsfeltet er i rivende utvikling og i EU/EØS kommer det stadig nye krav til rapporteringen. Global Reporting Initiative (GRI) har lenge vært en standard innen bærekraftsrapportering, men dette fases nå ut til fordel for Corporate Sustainability Reporting Directive - også kalt CSRD/ESRS. EU ønsker gjennom det nye direktivet å harmonisere og forenkle bærekraftsrapporteringen.

I Sustainability har vi ekspertise på det nye rammeverket, og vi bistår både store, små- og mellomstore bedrifter (SMB-er) med de nye kravene.

Hvem har ansvaret for bærekraftsrapporteringen?

I Sustainability ser vi at bærekraftsrapportering på mange områder er svært spesialisert. Derfor fungerer vi ofte som en partner og støtte til ledelsen, der vi sammen integrerer bærekraftsarbeidet i organisasjonen.

I dag har rollen til Chief Financial Officer (CFO) endret seg, og det diskuteres ofte om navnet bør endres til Chief Value Officer (CVO). Tidligere befant avdelingen seg i bakgrunnen og hadde ansvar for regnskap, rapporter og økonomisk regelverk. Nå opplever vi at rollen er strategisk viktigere med et bredere nedslagsfelt. CFO er blitt en driver av verdi og er nå den viktigste rådgiveren til CEO.

Vi mener at et økt oppmerksomhet på en CFOs samfunnsansvar internt i bedriften er nøkkelen til en bærekraftig og lønnsom fremtid.

Vil du holde deg oppdatert?
Følg oss gjerne på LinkedIn eller Instagram!

Relevante tjenester

Implementering av CSRD

Med EUs bærekraftsdirektiv, Corporate Sustainability Reporting Standards (CSRD), og tilhørende standarder (ESRS) har bærekraftsrapportering fått like stor betydning som finansiell rapportering. Vi veileder bedrifter gjennom implementeringsprosessen, inkludert dobbel vesentlighetsanlayse i henhold til CSRD, gap-analyse, utvikling av implementeringsplaner og retningslinjer, samt formulering av tiltaksplaner, målinger og mål.

Dobbelt vesentlighetsanalyse

En dobbelt vesentlighetsanalyse har som formål å kartlegge virksomhetens arbeid med bærekraft fra to perspektiver: På den ene siden skal analysen identifisere hvordan virksomheten påvirker planeten og samfunnet. På den andre siden skal den avdekke hvordan ESG-temaer påvirker bedriftens verdiskaping (finansiell vesentlighet).

Analysen gjør virksomheten i stand til å prioritere bærekraftsarbeidet, og danner grunnlaget for en effektiv bærekraftstrategi. I tillegg følger dobbel vesentlighetsanalyse kravene i CSRD, EUs nye direktiv for bærekraftsrapportering.

ESG-ratinger

Vi gir deg anbefalinger som kan forbedre din ESG-score, leverer gap-analyse og bistår med rapporteringen.

Kurs

Sustainability tilbyr følgende kurs:

  • Kurs i bærekraft – introduksjon ​

  • Bærekraft for ledergrupper

  • Bærekraft i styrerommet ​

  • Bærekraftsledelse for bærekraftsledere

  • Praktisk rettet CSRD-kurs

  • Nasjonal og internasjonal politikk

Ta kontakt med oss – så finner vi et skreddersydd kursopplegg som passer for deg!

Vår ekspertise på feltet

Philip Glede Fekete

Rådgiver


+47 483 04 481 

pf@sustainability.no

LinkedIn

Anette Brøto Nereng

Partner og seniorrådgiver


+47 980 08 930 

an@sustainability.no

LinkedIn