Tjenester
Team
Innsikt
Podcast
Kurs
KONTAKT OSS
Meny
LUKK

Tjenester

Team

Innsikt

Podcast

Kurs

KONTAKT OSS

Et ledende analyse- og rådgivningsmiljø innen ESG og grønn omstilling

Tjenester
Gjennom konkret, helhetlig og praktisk bistand til å navigere i regler, lovverk og politiske beslutninger som påvirker selskapets drift og framtidsplaner kan selskapene styrke sin posisjon i den bærekraftige økonomien.

Analyse

Nasjonal politikk
Hva kan vi forvente av norsk politikk fremover og hvordan vil det påvirke din virksomhet? Regjeringen har satt omfattende klimamål. Hva kan vi forvente av endrede krav og rammevilkår? Hvordan bør virksomheten innrette seg for å møte disse?

EU og internasjonal politikk
De kommende årene forventer vi en rekke klima- og bærekraftspolitiske tiltak fra EU. Hva kan vi forvente når? Hvordan vil dette slå inn i Norge, i din bransje og i din virksomhet?
‍ 
Intern bærekraftsanalyse av arbeidet i virksomheten
Hva er effekten av arbeidet som er gjort så langt og hva er det mulig å forbedre? Hvor står man i forhold til konkurrenter og standarder og hvordan er arbeidet implementert internt? 

Omdømmeanalyse
Hvordan oppfattes virksomhetens bærekraftsarbeid? Av samfunnet? Av media? Av investorer? Av fremtidige ansatte?

Klimarisikoanalyse
Klimarisiko utgjør finansiell risiko. Hvilke klimarisiko vil påvirke utviklingen av virksomheten på kort og lang sikt? 

Vesentlighets- og interessentanalyse
En god vesentlighetsanalyse danner selve grunnlaget for en god bærekraftsrapport. Vesentlighetsanalysen vil også kunne gi en viktig pekepinn på hvor man skal fokusere bærekraftssatsingen.

Virksomhet og strategi

Bærekraftsstrategi
Hvordan kan man best forankre og implementere bærekraftsarbeidet internt i virksomheten og legge en strategi som er en integrert del av selskapets mål og drift? 

Forretningsmodeller og- strategier
Hvilke tjenester vil etterspørres som følge av nye bærekraftskrav og forventninger fra interessenter? På hvilken måte bør selskapet tilpasse seg endringer i åpenhetsloven? Vi hjelper virksomheten i utfordrende veivalg på kort og lang sikt.

Kommunikasjon

Kommunikasjonsstrategi og posisjoneringsplan
Hvordan identifisere mål, markørsaker, samt posisjonere og kommunisere troverdig om bærekraft? En strategisk kommunikasjonsplan sikrer mest mulig effektiv kommunikasjon. Strategien vil danne grunnlaget for en operativ medie- og tiltaksplan. 

Medie- og tiltaksplan
Operasjonell plan over konkrete grep for å nå ut til prioriterte interessenter og målgrupper.

Medie- og budskapstrening
Forståelse for medienes og interessentenes logikk gir trygghet som talsperson. Dette er viktig for å kommunisere godt og troverdig.

Kurs, foredrag og møte- og debattledelse
Flere av våre ansatte holder kurs, foredrag og leder møter og debatter knyttet til ESG.

Arrangementer
Ønsker du å holde et arrangement eller en konferanse som får frem strategisk viktige budskap innen bærekraftsarbeidet? Noen av våre ansatte har ledet de største klima- og miljøkonferansene i landet, og har god erfaring med prosjektledelse og innholdsutvikling for å få frem strategisk viktige budskap og posisjoner.

Rapportering og lovkrav

Bærekraftsrapportering
Vi kan bistå med kartlegging av beste praksis, oppsett og struktur for god rapportering, definering av kpier, mål og ambisjoner, samt rapportering knyttet til etterlevelse av eksterne standarder og lovverk. Vi kan også tilby praktisk bistand med klimarapportering og klimarisikorapportering gjennom våre samarbeidspartnere.
Etterlevelse av lovkrav
Gjennom effektive prosesser og metodikk sørger vi for at du etterlever lovkrav. Eksempelvis innen åpenhetsloven og aktivitets–og redegjørelsesplikten.
Innsikt
Se alle
Podcast
Vi løfter blikket og ser på megatrender, og vi dykker ned i detaljer som skal gjøre ESG lønnsomt. Med oss i studio har vi mennesker som enten kan mye, vil mye – eller begge deler.
Alle episodene
Karriere
Vi søker spesialister på ulike rapporteringsstandarder, EUs taksonomi og rådgivere med erfaring fra bærekraftledelse og virksomhetsstyring. Bli med oss på reisen.
Send en søknad
VÅRE KONTORER
Sustainability AS
Øvre Vollgate 13
0158 Oslo
SOSIALE MEDIER
LinkedIn
Sustainability icon green