Et rådgivningsselskap med spisskompetanse på klima, sosiale forhold og bærekraftig virksomhetsstyring.

Introduction photo, showing the team.

HVA

Vi fyller bærekraftsbegrepet med innhold og viser hvordan bedrifter og selskaper best kan posisjonere seg i den nye, bærekraftige økonomien. Gjennom konkret, helhetlig og praktisk bistand til å navigere i regler, lovverk og politiske beslutninger som påvirker selskapets drift og framtidsplaner, kan selskapene styrke sin posisjon i den bærekraftige økonomien.

HVORDAN

Analyse

Nasjonal politikk
Hva kan vi forvente av norsk politikk fremover og hvordan vil det påvirke din virksomhet? Regjeringen har satt omfattende klimamål. Hva kan vi forvente av endrede krav og rammevilkår? Hvordan bør virksomheten innrette seg for å møte disse?

EU og internasjonal politikk
De kommende årene forventer vi en rekke klima- og bærekraftspolitiske tiltak fra EU. Hva kan vi forvente når? Hvordan vil dette slå inn i Norge, i din bransje og i din virksomhet?
‍ 
Intern bærekraftsanalyse av arbeidet i virksomheten
Hva er effekten av arbeidet som er gjort så langt og hva er det mulig å forbedre? Hvor står man i forhold til konkurrenter og standarder og hvordan er arbeidet implementert internt? 

Omdømmeanalyse
Hvordan oppfattes virksomhetens bærekraftsarbeid? Av samfunnet? Av media? Av investorer? Av fremtidige ansatte?

Klimarisikoanalyse
Klimarisiko utgjør finansiell risiko. Hvilke klimarisiko vil påvirke utviklingen av virksomheten på kort og lang sikt? 

Vesentlighets- og interessentanalyse
En god vesentlighetsanalyse danner selve grunnlaget for en god bærekraftsrapport. Vesentlighetsanalysen vil også kunne gi en viktig pekepinn på hvor man skal fokusere bærekraftssatsingen.

Virksomhet og strategi

Bærekraftsstrategi
Hvordan kan man best forankre og implementere bærekraftsarbeidet internt i virksomheten og legge en strategi som er en integrert del av selskapets mål og drift? 

Forretningsmodeller og- strategier
Hvilke tjenester vil etterspørres som følge av nye bærekraftskrav og forventninger fra interessenter? På hvilken måte bør selskapet tilpasse seg endringer i åpenhetsloven? Vi hjelper virksomheten i utfordrende veivalg på kort og lang sikt.

Rapportering og lovkrav

Bærekraftsrapportering
Vi kan bistå med kartlegging av beste praksis, oppsett og struktur for god rapportering, definering av kpier, mål og ambisjoner, samt rapportering knyttet til etterlevelse av eksterne standarder og lovverk. Vi kan også tilby praktisk bistand med klimarapportering og klimarisikorapportering gjennom våre samarbeidspartnere.
Etterlevelse av lovkrav
Gjennom effektive prosesser og metodikk sørger vi for at du etterlever lovkrav. Eksempelvis innen åpenhetsloven og aktivitets–og redegjørelsesplikten.

Posisjonering og kommunikasjon

Kommunikasjonsstrategi og posisjoneringsplan
Hvordan identifisere mål, markørsaker, samt posisjonere og kommunisere troverdig om bærekraft? En strategisk kommunikasjonsplan sikrer mest mulig effektiv kommunikasjon. Strategien vil danne grunnlaget for en operativ medie- og tiltaksplan. 

Medie- og tiltaksplan
Operasjonell plan over konkrete grep for å nå ut til prioriterte interessenter og målgrupper.

Medie- og budskapstrening
Forståelse for medienes og interessentenes logikk gir trygghet som talsperson. Dette er viktig for å kommunisere godt og troverdig.

Kurs, foredrag og møte- og debattledelse
Flere av våre ansatte holder kurs, foredrag og leder møter og debatter knyttet til ESG.

Arrangementer
Ønsker du å holde et arrangement eller en konferanse som får frem strategisk viktige budskap innen bærekraftsarbeidet? Noen av våre ansatte har ledet de største klima- og miljøkonferansene i landet, og har god erfaring med prosjektledelse og innholdsutvikling for å få frem strategisk viktige budskap og posisjoner.
Bærekraftsrådgivere i Sustainabiity. Amanda Gran og Ingrid Aasaaren.

HVEM

Vi er Norges fremste rådgivere innenfor bærekraftig virksomhetsstyring og grønne omstillinger, med unik erfaring fra både politikk og næringsliv.
Portrait of Ingrid Aasaaren
Ingrid har bred erfaring med å rådgi selskaper om hvordan bærekraftstiltak kan implementeres og rapporteres. Hun vet hvordan ambisjoner og fremgang kan og bør kommuniseres. Som tidligere ansatt i miljøforvaltningen og Miljøstiftelsen Zero har Ingrid fulgt klimadebatten særdeles tett i over ti år. Hun har omfattende erfaring fra prosesser og prosjekter relatert til stadig endrede rammevilkår.

Ingrid har tidligere jobbet i Klima- og miljødepartementet, Miljøstiftelsen ZERO og ved den norske ambassaden i Bangladesh.

Hun har en mastergrad i miljøøkonomi og klimaendringer fra London School of Economics (LSE).
Portrait of Mette Fossum
Mette Fossum har over 15 års ledererfaring innen journalistikk, kommunikasjon, offentlig forvaltning, næringsliv, myndighetskontakt og bærekraftsarbeid (ESG). Mette er utdannet journalist og cand.mag. I tillegg har hun fagene endringsledelse, prestasjonscoaching og lederutdanning fra Harvard Business School. Av medieerfaring har Mette vært i TV2s politiske avdeling. Hun var også flere år i TVNorge både som prosjektleder og programleder.

Fra 2006 til 2011 var Mette kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet. Hun var deretter kommunikasjonsdirektør i Norges Bank.

I 2013 startet hun i REMA 1000 som direktør for kommunikasjon, samfunnskontakt og samfunnsansvar. De to siste årene har hun, som Chief ESG Officer i REITAN Handel, jobbet med en bærekraftsstrategi og rapporteringsstruktur på tvers av REITANs fire selskaper i syv land.
Portrait of Amanda Gran
Amanda har bred erfaring med analyser, kommunikasjon og posisjonering av kunder i møte med økte krav til klima og bærekraft. Hun har erfaring som prosjektleder i EAT, der hun var sentral i utformingen av den årlige matsystemkonferansen i Stockholm og globale lanseringer av EAT-Lancet rapporten om bærekraftige matsystemer. Tidligere har Amanda arbeidet som trainee ved den norske ambassaden i Canada. Amanda har også vært ungdomsdelegat i FN med fokus på menneskerettigheter, og var del av den norske delegasjonen på FNs generalforsamling i 2018 og ECOSOCs ungdomsforum i 2019. Det siste året har Amanda arbeidet med posisjonering av flere kunder innen fornybar energi.

Amanda er utdannet i statsvitenskap og internasjonale relasjoner fra University of British Columbia i Vancouver, Canada.
Linn har opparbeidet seg bred internasjonal erfaring etter å flere år med studier og arbeid i utlandet. Hun har en bachelor i business fra Berkeley College i New York, og en master i innovasjon og forretningsutvikling fra NTNUs Entreprenørskole. Etter et utvekslings-opphold ved Boston University Questrom School of Business i regi av Gründerskolen, fullførte hun siste del av mastergraden sin i Genève, hvor hun skrev masteroppgave og jobbet på CERN.

Før hun kom til Sustainability, jobbet Linn tett med norske selskaper som rådgiver knyttet til deres likestillings- og mangfoldsarbeid gjennom Equality Check. Hun har gjennomført executive studier ved INSEAD innen likestilling, og bistår i dag selskaper med deres arbeid innen sosial bærekraft.
Helena har god innsikt i reguleringen av kraftsektoren og en solid forståelse av det regulatoriske rammeverket for det norske og europeiske kraftmarkedet. De siste 12 årene har hun jobbet i Norges vassdrags- og energidirektorat og kommer sist fra jobben som seksjonsleder for marked og systemdrift i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE. Gjennom det arbeidet har hun hatt ansvar for å utvikle regulering for å sikre et klimavennlig, sikkert og effektivt kraftsystem. Helena har derfor god forståelse for rammebetingelsene for kraftsektoren og kompleksiteten i problemstillingene ved omstilling av kraftsektoren og tilrettelegging for fornybar energi.

Før arbeidet i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE arbeidet hun flere år i ulike departement og direktorat og har til sammen 20 års erfaring fra offentlig forvaltning.  Helena er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

LEDIG STILLING

Ønsker du å jobbe med bærekraftrapportering?

Vi opplever stor etterspørsel etter robuste bærekraftstrategier og bærekraftrapporter. Vi søker derfor flere spesialister på ulike rapporteringsstandarder, EUs taksonomi og rådgivere med erfaring fra bærekraftledelse og virksomhetsstyring.

Sustainability AS søker deg som har:
👉🏼 Erfaring med å jobbe med bærekraft og ESG i både private og offentlige virksomheter, organisasjonsliv og politikk.
👉🏼 Er spesialist på ulike rapporteringsstandarder og/eller EUs taksonomi.
👉🏼 Erfaring fra bærekraftledelse, virksomhetsstyring, relevante politiske områder, finans og analyse.

Et stort ønske om å hjelpe bedrifter med en god bærekraftstrategi er et pluss!

Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser, engasjerte kollegaer og muligheten til å være med å bygge opp et fagmiljø på ESG.

SEND SØKNAD

VÅRE KONTORER
SUSTAINABILITY AS
HAAKON VII'S GATE 10
N-0161 OSLO
SOSIALE MEDIER
LINKEDIN
Sustainability icon green